carbin phòng tắm 003

13 Tháng Bảy, 2017

Carbin phòng tắm 002

13 Tháng Bảy, 2017

Carbin phòng tắm 001

13 Tháng Bảy, 2017

Tranh gạch phòng tắm 017

13 Tháng Bảy, 2017

Tranh gạch phòng tắm 013

13 Tháng Bảy, 2017

Tranh gạch nhà tắm 012

13 Tháng Bảy, 2017

Tranh gạch nhà tắm 010

13 Tháng Bảy, 2017

Gạch 3D 32

19 Tháng Chín, 2016

Tường 3D 22

28 Tháng Bảy, 2016

Tường 3D 19

19 Tháng Bảy, 2016